No show tarief

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten zonder tegenbericht niet verschijnen op hun afspraak. Dit ervaren wij als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip. Wij zijn daarom genoodzaakt maatregelen te treffen. Afspraken dienen ruim voor tijd, uiterlijk de ochtend van de afspraak te worden afgezegd. Als u niet verschijnt, zonder op tijd af te zeggen, zullen wij u een niet nagekomen consult, á € 12,21 in rekening brengen.

Dit zogenaamde „No Show” tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar