Vaccinatie COVID -19

Wij gaan binnenkort vaccineren op een centrale lokatie in de regio.

Dit gaat gebeuren in de VANZANTENHAL in Nieuw Vennep, IJweg 1415, 2152 NB NIEUW-VENNEP in de week van 19 april t/m 23 april.

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Het aangepaste, tijdelijke beleid van afgelopen vrijdag wordt daarmee nu permanent het vaccinatiebeleid. Huisartsen kunnen dus doorgaan met het gebruik van dit vaccin voor de doelgroep van 60 jaar en ouder. 

De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

  • mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960). Dat kan gewoon doorgang vinden met AstraZeneca, daarvoor is het vaccin veilig genoeg gebleken.
  • Ook kan AstraZeneca nog steeds worden ingezet voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
  • Tevens kan de vaccinatie doorgaan met het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen: patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen binnenkort( in de week van 12 april) een uitnodiging voor vaccinatie.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. U WORDT UITGENODIGD DOOR DE GGD

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.